นักเก็ตปลา ตราซันนี่เดย์

ส่วนประกอบที่สำคัญ:
เนื้อปลาแพนกาเซียส (Pangasius Hypophthalmus) 50%, น้ำ 24%,
แป้งสาลี 16%, น้ำมันถั่วเหลือง 5%, เกลือบริโกคไม่เสริมไอโอดีน(สำหรับผู้ที่ต้องจำกัด
ไอโอดีน) 0.8%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS331(iii), INS332(ii), INS451(i), INS450(i), INS500(ii), INS1404, INS1420)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี, ถั่วเหลือง
การเก็บรักษา: เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
Packsize: 250gx12Bags
Origin: Vietnam
Shelf Life: 720 Days

Description

ส่วนประกอบที่สำคัญ:
เนื้อปลาแพนกาเซียส (Pangasius Hypophthalmus) 50%, น้ำ 24%,
แป้งสาลี 16%, น้ำมันถั่วเหลือง 5%, เกลือบริโกคไม่เสริมไอโอดีน(สำหรับผู้ที่ต้องจำกัด
ไอโอดีน) 0.8%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS331(iii), INS332(ii), INS451(i), INS450(i), INS500(ii), INS1404, INS1420)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี, ถั่วเหลือง
การเก็บรักษา: เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
Packsize: 250gx12Bags
Origin: Vietnam
Shelf Life: 720 Days