คาราอาเกะปลา ตราซันนี่เดย์

ส่วนประกอบที่สำคัญ:
เนื้อปลาแพนกาเซียส (Pangasius Hypophthalmus) 50%, น้ำ 25%,
แป้งสาลี 14%, น้ำมันถั่วเหลือง 2%, เกลือบริโกคไม่เสริมไอโอดีน(สำหรับผู้ที่ต้องจำกัด
ไอโอดีน) 0.5%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS331(ii), INS332(ii), INS451(i), INS450(i), INS500(ii), INS341(i), INS451, INS471, INS471, INS473, INS1420)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี, ถั่วเหลือง
การเก็บรักษา: เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
Packsize: 210gx12Bags
Origin: Vietnam
Shelf Life: 720 Days

Description

ส่วนประกอบที่สำคัญ:
เนื้อปลาแพนกาเซียส (Pangasius Hypophthalmus) 50%, น้ำ 25%,
แป้งสาลี 14%, น้ำมันถั่วเหลือง 2%, เกลือบริโกคไม่เสริมไอโอดีน(สำหรับผู้ที่ต้องจำกัด
ไอโอดีน) 0.5%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS331(ii), INS332(ii), INS451(i), INS450(i), INS500(ii), INS341(i), INS451, INS471, INS471, INS473, INS1420)
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี, ถั่วเหลือง
การเก็บรักษา: เก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส
Packsize: 210gx12Bags
Origin: Vietnam
Shelf Life: 720 Days